O prostoru

Multižánrový kulturní prostor DUP39

V podzemí někdejšího Domu uměleckého průmyslu na Národní třídě v Praze vzniká nová a z části znovunalezená multižánrová scéna, kde se setkávají tvůrčí osobnosti různých oborů a společně objevují nové možnosti svobodného uměleckého vyjádření. Nekonvenční a experimentální prostor industriálního vzhledu láká nezávislá divadla, filmaře, hudebníky, designéry i výtvarníky, ale především občansky odpovědné jedince, kteří se nebrání otevřenému dialogu a sebereflexi společnosti. Rozsáhlý výstavní sál s patrovým ochozem tak nyní slouží různým kulturním subjektům i vzdělávacím institucím, které zde realizují moderované debaty či přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.

Z historie

Sedmipatrový funkcionalistický dům vznikl po vzoru německého Werkbundu jako administrativní
a výstavní centrum Svazu československého průmyslu, který mimo jiné plnil důležitou funkci organizátora aktivit reprezentujících československá díla u nás i v zahraničí. Stavba domu byla dokončena v roce 1936 architektem Oldřichem Starým. Na vytváření obsahové náplně  se podílelo mnoho významných osobností, jakými byly například: Josef Gočár, Rudolf Stockar, malíři a grafici František Kysela nebo Vratislav Hugo Brunner.

V roce 1948 se Svaz sloučil s nově vzniklým Ústředím lidové a umělecké výroby (ÚLUV), což byla ve své době asi jediná organizace, která se snažila zachránit řemeslníky a řemeslnické dílny před likvidací drobných podnikatelů a malých firem ve jménu socialismu. Navzdory systému, který v mnoha ohledech negativně ovlivnil činnost ÚLUV, se zde zrodila zajímavá a ojedinělá spolupráce mezi etnografy, designéry, výrobou i obchodem a síť prodejen Krásné jizby se rozšířila po celém Československu.  Svému účelu přestala budova sloužit krátce po převratu v roce 1989, kdy se nezdařil pokus o přeměnu ÚLUV na akciovou společnost, došlo také k restitučním sporům o budovu a ÚLUV skončil v roce 1995 v likvidaci. Od té doby se v podzemním sále, případně budově konaly pouze příležitostné kulturní akce.

DUP39 v režii Divadla X10

Novým provozovatelem podzemního sálu v budově DUP39 je od září 2017 Divadlo X10, které širokým záběrem svých aktivit prosazuje myšlenku, že divadlo v dnešní době nemá být jen divadlem, ale centrem vzájemné komunikace, síťování a propojování lidí, kterým není lhostejný život společnosti.

Divadlo X10 se etablovalo jako divadlo progresivní současné dramaturgie. Tematicky se soustředí na dystopii současného světa, nárůst nacionálních nálad ve společnosti, patologii společenských i osobních vztahů, odcizenost člověka v dnešním světě, emocionální a myšlenkovou vyprázdněnost. Tato tematická východiska bude v sezoně 2017/2018 dále rozvíjet, a to nejen ve Strašnickém divadle, ve kterém působí od roku 2013, ale také právě v prostoru DUP39, kde zároveň buduje otevřený multižánrový program.