ONDŘEJ NOVOTNÝ: KOLAPS / COLLAPSE /W ENG SUBTITLES

K smrti sexy!

Režie Ewa Zembok
Dramaturgie Lenka Havlíková, Ondřej Novotný
Výprava Ivana Kanhäuserová
Hudba Tomáš Vtípil
Hrají Anna Císařovská/Anežka Hessová, Lída Němečková/Markéta Dvořáková, Jakub Gottwald, Václav Marhold, Pavel Neškudla

Délka představení: 110 minut bez přestávky.

Světová premiéra 6. 5. 2015

Originální česká hra napsaná přímo na míru Divadla X 10. Pohřebnická firma krachuje a přesto, nebo právě proto, nabízí nejmodernější, bizarní typy pohřbů. Majitel firmy ovšem netuší, že podivný klient sleduje vlastní cíle. A navíc se v útrobách domu skrývá samozvaný spasitel. Dvě dějové linie se protnou v osudovém okamžiku. Nebo to byla náhoda? Je naše společnost odsouzena k fatálnímu kolapsu? Kdo má zbraně? Kdo je otcem nenarozeného dítěte? A vůbec kdo je kdo? Existují paralelní vesmíry? Kolik je hodin? Jaký rok? Kdo jsou poslední lidé na planetě a kdo to zpívá? Kdo vypráví svůj příběh? Hra rozhodně kolabuje ve všech rovinách.

ONDŘEJ NOVOTNÝ: COLLAPSE
Sexy to death!

Direction—Ewa Zembok
Dramaturgy—Lenka Havlíková, Ondřej Novotný
Production—Ivana Kanhäuserová
Music—Tomáš Vtípil
Cast—Anna Císařovská, Lída Němečková,
Jakub Gottwald, Václav Marhold, Pavel Neškudla
WORLD PREMIERE 6th May 2015
An original Czech play tailored to the needs of the X10
Theatre. An udertaking business goes into bankruptcy
and therefore (or despite) it offers the most bizzare funeral
styles. The business owner has no notion, though, that
his new client is only after his own goals. Furthermore,
a self-declared messiah hides in the basement of the house.
The two storylines finally intersect at the fateful moment.
Or is it a co-incidence? Is our society sentenced to a fatal
collapse? Whose the weapons? Who is the father of the
unborn baby? And anyway…who is who? Does parallel
universe exist? What is the time? What year? Who are the
last people on Earth and who sings that? Who tells their
story? The play definitely collapses in all planes.

VSTUPENKY ZDE